Dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego o opiece koordynowanej, z Fundacja Urszuli Jaworskiej

Opublikowany przez SM - walcz o siebie na 11 maja 2016
Zobacz więcej

Fundacja

Fundacja SM – walcz o siebie

Numer KRS: 0000631148
REGON: 365149073
NIP: 5342524453
ul. SKOWRONKÓW 8, PĘCICE MAŁE, kod 05-806, poczta KOMORÓW, POLSKA
Nr konta: 20 1240  6380 1111 0010 6947 3521

KONTAKT:
Malina Wieczorek, Prezes Fundacji
mobile: +48 501 099 606
MAIL: fundacja@sm-walczosiebie.pl

 

RADA KONSULTACYJNA

 

Statut Fundacji

Sprawozdania