Dowiedz się więcej o Szkole Motywacji na stronie
www.szkola-motywacji.pl

Otwórz

szkoła motywacji

Kampania 2021

X edycja kampanii społecznej SM – Walcz o siebie! częścią majowych obchodów Światowego Dnia SM.

Obchodzony w maju każdego roku Światowy Dzień SM, poza podstawowym zadaniem, jakim jest edukacja w zakresie wczesnego rozpoznania, nowoczesnego leczenia i kompleksowego podejścia do choroby, ma także na celu integrację pacjentów z SM i ich wielowymiarowe wsparcie w walce o utrzymanie sprawności i powrót do zdrowia.

 

W te wyjątkowe działania idealnie wpisuje się kampania społeczna „SM – Walcz o siebie!”, reprezentująca interesy osób z SM, ich rodzin i bliskich żyjących w Polsce. W tym roku odbywa się jej X jubileuszowa edycja, której szczególny charakter determinuje fakt, że jest realizowana w warunkach pandemii.

Nasi pacjenci, jak rzadko kto, potrafią walczyć o siebie – mówi z dumą Malina Wieczorek, prezes Fundacji „SM – Walcz o siebie!”. – Nie tylko biorą sprawy w swoje ręce, ale dają wspaniały przykład innym, aktywizując ich, inspirując i motywując po pierwsze do dzielenia się własnymi doświadczeniami, a po drugie, może nawet ważniejsze, do szybkiego działania, co przekłada się na dążenie do szybkiej diagnostyki i szybkiego włączenia leczenia. A czas jest przecież kluczowym czynnikiem w stwardnieniu rozsianym – szybko postawione rozpoznanie a następnie niezwłocznie rozpoczęte leczenie to szansa na zahamowanie postępu choroby i utrzymanie sprawności, realizację planów, marzeń, aktywne funkcjonowanie. Każdy dzień zwłoki te możliwości bezpowrotnie odbiera.

 

W mediach społecznościowych Fundacji i na profilu kampanii „SM – Walcz o siebie!” w ramach cyklu „Walczymy o siebie” zostały zamieszczone historie pacjentów, którzy otwarcie mówią o tym, z jakimi problemami się mierzyli i jak je pokonali, dając tym samym dowód swojej odwagi,  determinacji i chęci dzielenia się doświadczeniem z innymi. Docelowo takich rozmów ma się pojawić kilkadziesiąt. – To najlepsze z możliwych potwierdzenie hasła tegorocznego Światowego Dnia SM. Nasi rozmówcy chcą się łączyć z innymi pacjentami, dzieląc się swoimi przeżyciami. Chcą ich wspierać i dodawać otuchy. Chcą być autentycznymi ambasadorami w prewencji zdrowotnej stwardnienia rozsianego – dodaje Malina Wieczorek.

O tym, jak ważne są zarówno więzi społeczne jak i rodzinne składające się na „MS Connections” motto tegorocznego Światowego Dnia SM, świadczą także wyniki przeprowadzonego w ramach kampanii „SM – Walcz o siebie” badania ankietowego „Problemy związane z diagnostyką i leczeniem SM w czasach pandemii Covid-19”. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez Dom Badawczy Maison&Partners. Wzięło w nim udział 460 osób chorujących na SM. Z zebranych ankiet wynika jednoznacznie, że w radzeniu sobie z chorobą największym wsparciem dla osób z SM są najbliższa rodzina a w drugiej kolejności praca dająca niezależność i poczucie bycia samodzielnym.

 

Każdego roku miesiąc maj jest dla SM dobrą okazją do podsumowania, w jakim miejscu znajduje się opieka medyczna w Polsce w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego. Należy podkreślić, że polscy pacjenci mają obecnie niemal pełen wachlarz możliwości terapeutycznych, wciąż jednak -
w porównaniu do światowych standardów – zbyt długo trwa proces diagnozy, co w konsekwencji sprawia, że włączenie pacjenta do leczenia następuje ze sporym opóźnieniem.

Zasadniczo nie ma powodów do narzekań na system, co więcej niektórymi rozwiązaniami możemy się chwalić – mówi Malina Wieczorek. – Doceniamy dostęp do nowoczesnych terapii i zwiększające się systematycznie nakłady na leczenie SM. Dostrzegamy wysiłki środowiska i systemu w zakresie stałego dialogu między ekspertami, decydentami i pacjentami. To, czego nam jeszcze brakuje to szybka diagnostyka, czyli wspomniany już wcześniej przeze mnie czas, który warunkuje skuteczność leczenia i zwiększa szanse pacjentów na utrzymanie sprawności i powrót do zdrowia. Tu liczy się tak naprawdę każdy dzień, bo zmian jakie powoduje choroba w organizmie nie da się cofnąć, ale można im jednak skutecznie zapobiegać.

 

W ramach X jubileuszowej edycji kampanii działania obejmują spoty edukacyjne emitowane w TVP, TVN, placówkach Medicover, w internecie – Facebook, Youtube, Onet, WP, Interia oraz abczdrowie.pl, medonet.pl, parenting.pl, pomponik.pl, styl.pl, wprost.pl i rmf24.pl, w rozgłośniach radiowych. Kampania wizerunkowa ma również miejsce w prasie drukowanej, na citylightach, w autobusach miejskich, a także w 317 placówkach POZ. Portal Szkoła Motywacji (ww.szkola-motywacji.pl) proponuje ponad 320 nagrań eksperckich skierowanych bezpośrednio do chorych. Natomiast największy polski funpage poświęcony SM na Facebooku skupia prawie 12 tys. aktywnych członków, stanowiąc forum wiedzy, wsparcia i dyskusji.

 

Działania Kampanii uzyskały Patronat Honorowy: Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Neurologii, Doradczej Komisji Medycznej PTSR oraz wsparcie czołowych klinicystów i ekspertów polityki zdrowotnej.

Działania od 10 lat realizowane są przez SM-WALCZ O SIEBIE. W tym czasie do współpracy zaproszono PTSR (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego), Fundację Urszuli Jaworskiej, Fundację Neuropozytywni, Sezam i Fundację Stwardnienie Rozsiane Info.

Partnerami kampanii są firmy: Biogen, Merck, Roche, Sanofi Genzyme, Bayer, Novartis i Bristol-Myers Squibb.

Link do spotu: http://www.szkola-motywacji.pl/kategoria/ja-i-moj-sm/szkolenia/kampania-sm-czas

Fundacja SM – WALCZ O SIEBIE! zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), ich rodziny, przyjaciół, znajomych. Celem działania Fundacji jest wsparcie pacjentów, dzielenie się historią i doświadczeniem, motywacja do prowadzenia aktywnego, satysfakcjonującego życia z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie oferuje współczesna medycyna.

Więcej informacji: www.sm-walczosiebie.pl

***

Kampania społeczna SM – Walcz o siebie!

Skierowana do osób, którym SM jest sprawą dobrze znaną, ale też do ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Jej celem jest uświadomienie, że życie, nawet z SM, jest takie samo, tylko trzeba inaczej o siebie zadbać, że chorych nie wyraża choroba, tylko zainteresowania, pasje i wewnętrzna siła. Działania realizowane w ramach kampanii pokazują, że osoby chorujące na SM chcą być aktywne, chcą w pełni przeżyć swoje życie i wykorzystać wszystkie szanse na nowoczesne terapie SM.

 ***

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, dotykającą głównie ludzi młodych. U każdego chorego mogą pojawić się inne objawy, np. zaburzenia wzrokowe, niedowłady, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, zaburzenia mowy, zmiany w odbiorze bodźców czuciowych czy zaburzenia funkcji poznawczych. Opierając się na danych z NFZ, możemy powiedzieć, że ponad 45 tys. osób w naszym kraju choruje na stwardnienie rozsiane.

***

Światowy Dzień SM, zainicjowany po raz pierwszy w 2009 roku przez Międzynarodową Federację MS (MSIF). Jest dniem świętowania globalnej solidarności pacjentów i ich nadziei na przyszłość. Jego celem jest zwiększenie świadomości choroby, czynników jej ryzyka, objawów i metod leczenia.

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Malina Wieczorek

Fundacja „SM – walcz o siebie”

kontakt@sm-walczosiebie.pl