Dowiedz się więcej o Szkole Motywacji na stronie
www.szkola-motywacji.pl

Otwórz

szkoła motywacji

Pacjent z SM w pandemii: Coraz większe opóźnienia w diagnostyce i leczeniu SM oraz obawy o kontynuację terapii